1. Rejestracja działalności gospodarczej

Doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy działalności gospodarczej
oraz najkorzystniejszego sposobu i formy opodatkowania.
Pomagamy w wypełnieniu dokumentów rejestracyjnych firmy
oraz informujemy o szczegółach rejestracji.

2. Ryczałt ewidencjonowany

– Kontrola dokumentów pod względem rachunkowym
– Ewidencjonowanie przychodów

– Ewidencja podatku VAT
– Całość rozliczeń z Urzędem Skarbowym

– Całość rozliczeń z ZUS

– Doradztwo podatkowe

3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów

– Kontrola dokumentów pod względem rachunkowym

– Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– Sporządzanie list płac oraz rachunków do umów zleceń i o dzieło
– Ewidencjonowanie przychodów oraz kosztów

– Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
– Całość rozliczeń z Urzędem Skarbowym

– Całość rozliczeń z ZUS

– Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP

– Doradztwo podatkowe

4. Księgi rachunkowe – pełna obsługa

 – Opracowanie zakładowego planu kont według ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa

 – Kontrola dokumentów pod względem rachunkowym
– Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności lub według bilansu zamknięcia z poprzedniego biura

 – Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 – Sporządzanie list płac oraz rachunków do umów zleceń i o dzieło

 – Ewidencjonowanie przychodów oraz kosztów

 – Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT

 – Całość rozliczeń z Urzędem Skarbowym

 – Całość rozliczeń z ZUS

 – Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP

 – Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego
– Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
– Uzgadnianie sald zobowiązań i należności

– Sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8
– Doradztwo podatkowe

5. Kadry i płace

Sporządzanie comiesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów zleceń i o dzieło wykonujemy w ramach ustalonej stawki za obsługę księgowo-podatkową. W cenę naszych usług wliczone są także:

 – Wyliczanie miesięcznych zobowiązań w zakresie podatku dochodowego od zatrudnionych osób fizycznych – PIT-4

 – Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS

 – Całość rozliczeń z ZUS
– Całość rozliczeń z PFRON
– sporządzanie na koniec roku informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11/8B

 – księgowanie listy płac

 – doradztwo w zakresie dokumentacji kadrowej  Na życzenie klienta prowadzimy również teczki osobowe zatrudnionych pracowników