W naszym biurze klient wybiera wygodny dla niego sposób komunikacji z nami: telefon lub e-mail. Pod koniec miesiąca kontaktujemy się z klientem, aby otrzymać dane potrzebne do sporządzenia listy płac.

Zadaniem klienta jest także dostarczenie do naszego biura w ciągu pierwszych 7 dni danego miesiąca dokumentów za poprzedni miesiąc. Terminowe dostarczanie dokumentów pozwala nam wcześniej informować (nawet kilka dni przed terminem zapłaty) naszych klientów o zobowiązaniach podatkowych oraz w zakresie ZUS, PFRON.

Reprezentujemy naszych klientów we wszystkich sprawach przed US oraz ZUS na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa ogólnego względem tych instytucji, które zawieramy już przy podpisywaniu umowy z naszym biurem. Pozwala to skupić się naszym klientom na prowadzeniu własnych działalności gospodarczych i oszczędzeniu czasu.