Oferta

 1. Rejestracja działalności gospodarczej

 Doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy działalności gospodarczej oraz najkorzystniejszego sposobu i formy opodatkowania. Pomagamy w wypełnieniu dokumentów rejestracyjnych firmy oraz informujemy o szczegółach rejestracji.

2. Ryczałt ewidencjonowany

- Kontrola dokumentów pod względem rachunkowym
- Ewidencjonowanie przychodów

- Ewidencja podatku VAT
- Całość rozliczeń z Urzędem Skarbowym

- Całość rozliczeń z ZUS

- Doradztwo podatkowe

 

3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów

- Kontrola dokumentów pod względem rachunkowym

- Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- Sporządzanie list płac oraz rachunków do umów zleceń i o dzieło
- Ewidencjonowanie przychodów oraz kosztów

- Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
- Całość rozliczeń z Urzędem Skarbowym

- Całość rozliczeń z ZUS

- Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP

- Doradztwo podatkowe

4. Księgi rachunkowe – pełna obsługa

 - Opracowanie zakładowego planu kont według ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa

 - Kontrola dokumentów pod względem rachunkowym
- Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności lub według bilansu zamknięcia z poprzedniego biura

 - Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 - Sporządzanie list płac oraz rachunków do umów zleceń i o dzieło

 - Ewidencjonowanie przychodów oraz kosztów

 - Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT

 - Całość rozliczeń z Urzędem Skarbowym

 - Całość rozliczeń z ZUS

 - Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP

 - Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego
- Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
- Uzgadnianie sald zobowiązań i należności

 - Sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8
- Doradztwo podatkowe


5. Kadry i płace

Sporządzanie comiesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów zleceń i o dzieło wykonujemy w ramach ustalonej stawki za obsługę księgowo-podatkową. W cenę naszych usług wliczone są także:

 - Wyliczanie miesięcznych zobowiązań w zakresie podatku dochodowego od zatrudnionych osób fizycznych – PIT-4

 - Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS

 - Całość rozliczeń z ZUS
- Całość rozliczeń z PFRON
- sporządzanie na koniec roku informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11/8B

 - księgowanie listy płac

 - doradztwo w zakresie dokumentacji kadrowej

 Na życzenie klienta prowadzimy również teczki osobowe zatrudnionych pracowników.

Script logo